Privacy & Cookie Policy

Privacy & Cookie Policy

Stichting Sranan Koters Nederland legt gegevens vast zoals naam, adres, woonplaats, emailadresen overige gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het donateurschap of de verwerking van een eenmalige gift of verkrijgen van de nieuwsbrief voor belangstellende. Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan partijen die diensten voor onze stichting uitvoeren, zoals drukkers voor het afdrukken van acceptgiro’s en etiketten en banken voor de verwerking van incassomachtigingen, en alleen die gegevens die voor de betreffende verwerking noodzakelijk zijn. Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt door ons en door onze leveranciers vertrouwelijk behandeld. Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om informatie te sturen die onze stichting betreffen zoals nieuwsbrieven over gestarte en afgesloten projecten.Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.U kunt zich te allen tijde afmelden als donateur. Stuur daarvoor een mail aan info@sranankoters.nl. Ook adreswijzigingen en andere wijzigingen kunt u doorgeven aan ons secretariaat. Stichting Sranan Koters Nederland zorgt voor een goede en passende beveiliging van de aan haar toevertrouwde persoonsbestanden.