Sranan Koters Suriname

Rowana doet sinds 2015 vrijwilligerswerk in Suriname. Door dit werk werd duidelijk in welke omstandigheden sommige groepen kinderen in Suriname moeten leven.

In mei 2020 heeft Rowana Stichting Sranan Koters Suriname opgericht. Hierdoor kan er optimaal worden samen gewerkt.

sranankoters.nl

Projecten in Suriname

Project: Kind Naar School

Wanneer de kinderen begin van het schooljaar naar school gaan wordt er verwacht dat zij een schoolpakket meebrengen. Niet ieder gezin heeft de mogelijkheid dit te realiseren waardoor een kind minder goed kan meekomen op school. Op 6 december 2021 (dag van het kind) is er een start gemaakt met dit project. De jaren hierna heeft dit project zich verder ontwikkeld tot project: Kind naar school. Dit project bestaat uit drie onderdelen nl, schoolpakket, schooluniform en schoolgeld. Door deze drie onderdelen te koppelen en te ondersteunen wordt het voor meer kinderen haalbaar om naar school te gaan.

Veel kinderen kunnen niet naar school, omdat hun ouders het schoolgeld niet kunnen betalen of geen geld hebben om het (verplichte)schooluniform aan te schaffen. Zonder uniform mag je niet naar school. Een uniform bestaat uit een overhemd met voorgeschreven kleuren, een spijkerbroek en patas (sportschoenen).

Schoolkosten

Per kind kost het de stichting:

€3,- Voor 1 Uniform

€6,- Voor het schoolgeld

€10,- Voor een schoolpakket

Dit alles bij elkaar betekent dus dat wij een kind, voor €19,- per jaar, een kans bieden om naar school te gaan en zich te ontwikkelen.

Project: Voetbal

Ook de jongeren van Suriname vinden het heerlijk om even een potje te voetballen.

Voetbalclub FC Uitgeest heeft ons 800 tenues gedoneerd. Deze tenues zijn inmiddels over heel Suriname verdeeld door Stichting Sranan Koters Suriname. Met dank aan de vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt.

De tenues worden zowel gebruikt in de kleine dorpen als bij de officiële voetbalclubs.

Er is nog vraag naar voetbalspullen en tenues. Dus dit project blijft actief en u kunt hier voor doneren of via het contactformulier uw vraag stellen.

Speelleerplaats Adawai

In het dorpje Adawai , gelegen aan de Surinamerivier, is er in 2021 – 2022 hard gewerkt aan het realiseren van een nieuw gebouw. Dit fungeert als speelleerplaats voor de kinderen van Adawai en wordt gerund door de bewoners van het dorp.

Gitto Wooje woont in Adawai en coördineert het project ter plaatse. Het huis waar de speelleerplaats is gaat voor meerdere doeleinden gebruikt worden zoals o.a. voor Krutu Oso (vergaderzaal).

Kinderen van Adawai zijn aan het werk in de speelzaal. Vanuit de stichting is er allerlei speelgoed gestuurd dat de fijne motoriek stimuleert.