Sranan Koters Suriname

sranankoters.nl

Rowana doet sinds 2015 vrijwilligerswerk in Suriname. Door dit werk werd duidelijk in welke omstandigheden sommige groepen kinderen in Suriname moeten leven.

Zingen met de kinderen van New Aurora

Wat gebeurt er in Suriname

  • Het geven van huiswerkbegeleiding aan de kinderen in samenwerking met vrijwilligers.
  • De kinderen begeleiden bij het ontwikkelen van een eigen visie en een groter zelfvertrouwen.
  • De kinderen de gelegenheid geven om te ontdekken “wie ze zijn”.
  • Werken aan een liefdevolle en een zo veilig mogelijke omgeving voor deze kinderen.
  • Stimuleren van sport en spel, muziek en creatieve activiteiten.
  • Verhogen van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van Surinaamse kinderen.
  • Distribueren van de ontvangen goederen in Suriname.

Begin 2020 zijn Rowana en Chantal naar New Aurora gegaan om, voornamelijk op school, met de kinderen te lezen. De kinderen die hier wonen gaan naar de stad om naar school te gaan. We wilden weten waar de kinderen vandaan komen, hoe hun basis, hun leven in de binnenlanden eruit ziet.

sranankoters.nl

Sinds mei 2020 is Stichting Sranan Koters Suriname opgericht door Rowana. Door beide stichting te zijn kunnen we optimaal samenwerken.

sranankoters.nl
knutsel activiteiten om de week af te sluiten
sranankoters.nl